Allemansrätten


Vet du vad du får och inte får göra i naturen?
Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. 

Allemansrätten är fantastisk, en unik möjlighet och en förutsättning för att kunna njuta av naturen och utöva de sporter eller det friluftsliv vi älskar.  
Det är också något som var och en av oss måste vårda och respektera. 

Här kan du läsa mer om allemansrätten.

Därför är det viktigt att du tar reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.
Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Här nedan finns information från Naturvårdsverket om vad som gäller vid olika aktiviteter.  

Mer information och annat material finner du hos NaturvårdsverketLänsstyrelsen och Håll Sverige Rent.