Hero Badge

Silbodals Hembygdsgård

Till hembygdsgården hör en mangårdsbyggnad, stolpbod, bakarstuga, loge, vedbod och ett soldattorp.

Information

Karta

Kontakt