Vandra i Arvika

Utvalda vandringsleder

11 minuters läsning

Utvalda vandringsleder

Vandringsleder vid Jössestugan

5 -11 km. Från Jössestugan vid sydöstra sidan av sjön Racken norr om Arvika utgår flera orangemärkta vandringsleder i kuperad terräng. Här vandrar du i trolsk natur med flera utsiktsplatser och fantastisk utsikt över sjön Racken med omnejd. Här finns delvis branta stigningar, och du vandrar även förbi vackra vattendrag uppe på höjderna.

Gallbergsleden 5 km: En led med delvis brant stigning. Du belönas med en fantastisk utsikt över sjön Racken och omnejd.
Djupdalsleden 7 km: Leden går genom djupa skogsområden upp till Djupdalshöjden varifrån du har en fin utsikt över området.
Sotar-Blixt leden 11 km: Leden fick sitt namn efter ett original från trakten som ofta vandrade i skogarna mellan Mangskog och Arvika. Leden går genom trolska skogsområden, upp till höjden med härlig utsikt på flera ställen och längs med vattendrag.

Storkasberget

3,5 km. Här vandrar du upp till utkiksplatsen på Storkasberget där du har en storslagen utsikt över Arvika och sjön Glafsfjorden. På toppen finns det även ett högt utsiktstorn för den modiga. Leden utgår från parkeringen vid infarten till Ingestrand vid väg 175 och det är en rätt så brant stigning upp till toppen.

Från parkeringen till utkiksplatsen och tillbaka är det 3,5 km. På kartan nedan är det första delen av leden som går direkt från parkeringen upp till Storkasberget och tillbaka. Enklast följer du dock skyltningen ”Storkasberget” från parkeringen. (Gå ej mot Björnmyra utan sväng vänster före bäcken och följ skyltningen upp till toppen). Det finns dock flera leder i området och du kan till exempel förlänga din vandring genom att gå från toppen mot Örshultet och sedan ner till Björnmyra vid Björntjärnet, där det finns en raststuga med grillplats.

Storkasberget

Från toppen av Storkasberget har du en storslagen utsikt över Arvika stad och sjön Glafsfjorden.

Södra Gunnarskogsleden

24,3 km. Södra Gunnarskogsleden är en kvalitetssäkrad Värmlandsled med ny märkning. Leden startar vid Larstomta Vandrarhem i Gunnarskog, 20 km norr om Arvika. Denna orangemärkta led passerar bland annat Gunnarskogs Hembygdsgård där du under sommaren kan avnjuta en god fika, samt Rövarstenen och kolarkojorna vid Korstjärnet, som är ett fint ädelfiskevatten. Under din vandring passerar du flera vindskydd där du kan ta en välförtjänt paus och uppe på Ryggestadberget finns ett utsiktstorn och en härlig rastplats. Ta in den vackra omgivningen och vila upp dig inför de sista kilometerna tillbaka till utgångspunkten vid Larstomta. Vill du utöka den här rundturen så finns det en anslutning till Norra Gunnarskogsleden vid Mörttjärnet.

Norra Gunnarskogsleden

41 km. Även Norra Gunnarkogsleden är en kvalitetssäkrad Värmlandsled som startar vid Larstomta Vandrarhem i Gunnarskog och följer sedan Södra Gunnarskogleden en bit där du bland annat och passerar Ryggestadberget med sitt utkikstorn. Du passerar även vindskydd för övernattning, gamla torp och i norra delen av leden kommer du till Lafallhöjden, ett högt beläget finntorp med rik flora och slåtterängar. Här finns det en raststuga och platsen bjuder in till en vilosam paus. Önskar du fortsätta din vandring norrut så finns det en anslutning till Finnvägen vid Lövhöjden.

Södra- och Norra Gunnarskogsleden

Både dessa leder bjuder på fina utsikter och vacker natur!

Bergs Klätt

3,5 km. Bergs Klätt naturreservat väster om Arvika är ett mycket omtyckt utflyktsmål med fantastisk utsikt över Glafsfjorden och intressant landskapsbild, flora och fauna. Längs den 3,5 kilometer långa naturstigen finns flera rastplatser och en del av leden är anpassad för rullstol. Längs vägen finns även skyltar som informerar om natur- och kulturvärden som finns utspridda över den vackra halvön. Bergs Klätt är ett naturreservat med intressant landskapsbild, flora och fauna och vissa växter har här sin nordligaste förekomst. Hassellundar med stora mängder vårblommor, 12 gravrösen från bronsåldern samt en hällkista, troligen från yngre stenåldern, finns på denna halvö i Älgåfjorden.

Du hittar även två toaletter i anslutning till rullstolsleden, en finns vid parkeringen och en inne i området, och det finns två vindskydd med eldplatser. Det ena vindskyddet är tillgängligt med rullstol och leden dit är ca 1,2 km. Det finns 5 st viloplatser med bänkar längs vägen. Bänkarna är försedd med rygg- och armstöd och det finns plats intill för rullstol eller rullator. Avståndet mellan bänkarna är mellan 150-200 m. Den sista biten fram till vindskyddet är det lite längre, där är det ca 400 m från sista bänken till vindskyddet.

OBS! Avstängda ledsträckor
Den västra leden till toppen av klätten samt leden mellan Klättetorpet och det södra vindskyddet är tillfälligt stängda på grund av stora mängder torrträd som riskerar att ramla.

Natur och kulturstig Glaskogen

5 km. I Glaskogens Naturreservat finns det många fina vandringsleder att upptäcka. En av dessa är den lättillgängliga Natur- och Kulturstigen som startar vid informationscentralen i Lenungshammar. Här är det lätt att parkera bilen och utefter leden finns rastplatser samt flera informationstavlor som beskriver geologiska och historiska sevärdheter. På sommartid välkomnar Café Carl på herrgårdsbacken i Lenungshammar till en paus med goda våfflor, smörgåsar och annat gott. Leden är anpassad för barnvagnar och sträckan från Lenungshammar till Norra Laskerud är anpassad för rullstol.

Barnvänliga

Både Bergs Klätt och Natur- och kulturstigen i Glaskogen passar utmärkt för barn.

Hertigparets vandringsled

3,5 km. Det här är den perfekta leden för dig som vill gå en kort vandring, men ändå uppleva vildmarkskänsla. Leden i Mangskogstrakten, nordöst om Arvika, är en del av gåvan från Länsstyrelsen Värmland i samband med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofias giftermål den 13 juni 2015 och heter därmed ”Hertigparets vandringsled”. Reservatets högsta beskyddare är H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. Vandringsleden går runt Stentjärnet som ligger i naturreservatet Byamossarna som är kommunens största sammanhängande myrområde. För att lättare kunna ta sig runt i terrängen går en del av leden på spångar. Ta med matsäck och njut av en rast vid det vackert belägna vindskyddet med utsikt över tjärnet.

Öjenäsbäcken

4,1 km. Här vandrar du på en fin vandringsled genom skogen längs med Öjenäsbäcken. Öjenäsbäckens naturreservat bildades för att skydda och bevara hotade arter i vattnet. I bäcken finns bland annat flodpärlmussla (som kan bli upp till 250 år gammla) öring, flodkräfta, flera fiskarter, ca hundra olika vattenlevande insektsarter samt flera ovanliga och hotade mossor.

Naturreservatet är 40 hektar stort och ligger mellan Fiskevik och Åmotfors. Här omges bäcken av en skogsklädd ravin mellan Gretjärnet och Nysockensjön. Besökaren kan förutom en trevlig naturupplevelse även förvänta sig att se olika kulturspår så som lämningar från tiden då det flottades timmer. Vandringsleden går på en bred skogsväg längs bäcken åt ena hållet och man kan välja en mindre stig i ganska brant skogsterräng åt andra hållet. Rastplats och informationstavla finns vid parkeringen i början av leden, vid Gretjärnet.

Hertigparets vandringsled

Få en kunglig känsla när du vandrar längs denna vackra led!

Finnskogleden

Finnskogen är en 240 km lång vandringsled från Morokulien i söder till norska Trysil i norr. Leden är uppdelad i 15 spännande etapper, varav 2 går genom Arvika kommun. Leden korsar riksgränsen vid ett flertal tillfällen och är i Norge markerad med blå färg och i Sverige med orange färg. Leden för dig genom omväxlande, vacker och delvis vild natur på både svenska och norska sidan.

Etapperna 2 och 3 går genom den norra delen av Arvika kommun:
Etapp 2, Håvilsrud – Mitandersfors: Under etapp 2, som är 18 km lång, följer du stigar och äldre vägar. Den högsta punkten du uppnår ligger på 368 m.ö.h vid Källerashöjden. Du kan parkera vid Kjerret (på den norska sidan), vid affären och vid Mitandersfors. Det finns även möjlighet att övernatta vid Jösseälven och Skålsjöns vindskydd. Här finns det också eldstad och utedass.
Etapp 3, Mitandersfors – Lebiko/Kvåho: Denna 16 km långa etapp går på gamla och väl brukade stigar och delar av grusväg. På denna etapp kommer du att uppleva Finnskogledens skogsmiljö både i Sverige och i Norge. Du kan övernatta i en enkel koja vid Sjøkanten och vid Kvåho. Mer information om Finnskogleden och kartbilder över sträckorna hittar du på www.finnskogleden.com. Karthäftet för hela leden finns att köpa bland annat på Arvika Turistbyrå.

Svarthavet

5,6 km. Leden för dig genom det 88 ha stora naturreservatet Svarthavet som består av barrnaturskog med en mångfald av spännande miljöer och arter. Området ligger sydväst om Arvika och gränsar i väster till Glaskogens Naturreservat. Här finns dalgångar med bäckar, våtmarker och sumpskogar och i området har man hittat 16 hotade arter, bland annat den tretåiga hackspetten, sparvuggla och järpe. Vandringsleden går i varierande terräng och det finns rastplats med eldstad och vindskydd.

Bekväma skor

Snöra på kängorna och ge dig ut på långtur! Finnskogleden bjuder på hela 240 km vandringsled.

Brunskogsfjället

5-6,4 km. En härlig rödmarkerad vandringsled över Brunskogsfjället mellan Brunskog och Edane, öster om Arvika. Starta din vandring från Bergamon i Brunskog eller från Mangskogsvägen i Edane. Vandringen går i varierad terräng, både på väg och i skog upp till Prästtjärnet. Här kan du vila och ta en paus vid stugan och njuta av den vackra vyn över det lilla tjärnet. Startar du från Bergamon finns det kartor att låna i en brevlåda där leden startar. Från Mangskogsvägen i Edane är leden ca 2,5 km enkel väg fram till Prästtjärnet.

Natur- och kulturstigen Skutboudden

2,3 km. En härlig promenad i natursköna Brunskogsbygden vid sjön Värmeln, öster om Arvika. Den orangemärkta Natur- och kulturstigen utgår från soldattorpet på vackra Brunskogs Hembygdsgård och för dig genom skiftande natur med varierande och ibland sällsynt växtlighet. Du passerar även ett antal mindre kulturlämningar som vittnar om gångna tider. Det är en trevlig liten vandring genom kulturbygden i Brunskog och på sommaren kan du kombinera turen med en fika på hembygdsgården eller ett besök på något av Brunskog Hembygdsförenings många evenemang. Det utgår även leder från HageGården som kan kombineras med den här vandring eller en tur på Brunskogsfjället.

Promenadvänliga

Många av vandringslederna passar utmärkt att promenera längs. Hunden är också välkommen!

Blanka pannan

11 km. Från Friluftsfrämjandets stuga Vassvika, 5 km norr om Arvika, utgår en fin rundtur norrut mot Blanka Pannan. Leden går igenom skog och kuperad terräng och väl framme vid Blanka Pannan har du en härlig utsikt över bygden. Leden är märkt med orange och det finns grillplats, stor gräsyta och en lekplats. Plastlaminerade lånekartor finns i en hållare på garageväggen vid Vassvikastugan. Från stugan utgår även en vandringsled på 5 km till Taserud/Graninge och en led på 12 km till Gravås och ”lilla rundan” på 5 km.

Pilgrimsleden Västra Värmland

Den historiska pilgrimsleden utgår från Lurö i Vänern och fortsätter upp genom Säffle kommun till Arvika vid Stömne, vidare genom Glava och Älgå och fram till till norska gränsen. Ledens sträckning i Arvika kommun går från Stömne via Glava och Älgå till Sulvik. Leden är märkt med stolpar som bär pilgrimssymbolen Olavsmärket. En del av sträckan följer bilvägen, men ett antal kilometer går via grusvägar och skogsvägar genom ett lugnt och fridfullt landskap. Den som går utmed pilgrimsleden kan skaffa ett pilgrimspass. Vid kyrkorna och några andra platser utmed leden finns det möjlighet att stämpla sitt pass. Passet kan du bl a köpa på Turistbyrån i Arvika.

Delar av sträckan:
Gladsivall – Glava, 7 km: Vandra genom skogs- och ängsmark både på grusväg och skogsstigar. Starta vid Gladisvall, en rogivande medeltida kyrkoplats i Glava. Du passerar sedan hembygdsgården i Glava där du kan ta en paus i den väldoftande och vackra kryddträdgården. Här finns det också information om skifferbrottet i Glava. Vidare går leden genom skogen, förbi ängar och vid Bergsviken kommer du till hamnen i Glava vid Glafsfjorden. Därifrån går du in mot Glava och sen följer du bilvägen i några hundra meter innan du når målet av den här sträckan: vackra Glava kyrka.

Glava – Älgå, 15 km: Starta vid Glava kyrka och följ sedan en mindre trafikerad bilväg till Semnebyn. Här kan du ta en liten avstickare till Källarsgården – ett gammalt, välbevarat torp från 1789 där det hålls guidade turer på sommaren. Leden fortsätter sedan mot Älgsjön. Här följer du grusvägen genom skogen och längs med sjön ända fram till Älgå. Innan du kommer till kyrkan och hembygdsgården i Älgå så passerar du Älgå spiksmedja, som är en av de mest välbevarade spiksmedjorna i Norden. Precis som hembygdsgården så är den öppen på sommaren. På hembygdsgården serveras det våfflor och fika och ett litet museum berättar mer om bygden och livet förr i tiden.

Känn historiens vingslag

Det är ger en särskild känsla att vandra längs Pilgrimsleden – som så många andra vandrat under hundratals år!

Finnleden

Finnleden bjuder på över 30 km härlig vandring i skogarna norr om Mangskog och går genom fina skogsområden, passerar bäckar och tjärn, går förbi gamla finntorp och bjuder på vackra utsikter.
Den västra leden startar i Slobyn, den mellersta i Tobyn och den östra leden börjar vid kyrkan i Mangskog. Alla tre leder går samman i höjd med Flyta där Finnleden sedan fortsätter mot Bjurbäcken. Här ansluter Finnleden till Ängenleden runt Ängsjön.
Från Ängen går en vandringsled vidare norrut som passerar naturreservaten Kalvhöjden och Tiskaretjärn och sedan västerut till Fredros där Finnvägen mot Bogen startar. Väster om Tiskaretjän startar en gruvrunda som går förbi fem gruvor samt ett täljstensbrott.
Mer information om leden och de olika sträckor finns på Mangskogs hembygdsgårds hemsida: http://mangskog.org/

Kraftsamling

Längs alla leder finner du härliga platser för rofull vila och en välförtjänad matpaus!

Ladda ner eller beställ vår vandringsfolder!