Möte angående Vänerleden

Flygfoto över ö i Vänern

Som fortsättning på mötena vi haft kring paketering och utvecklingen av Vänerleden, vill vi bjuda in till en digital träff tisdagen den 1 februari. Vänerleden är nu en godkänd nationell cykelled och vi kommer berätta mer om status, arbetet vidare och kommande invigning. Ni kommer även få ta del av goda exempel från företag och researrangörer längs med Kattegattleden. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under mötets gång.

Digitalt möte den 1 februari kl. 14.00-16.00.

Här följer några beröringspunkter vi vill informera och inspirera kring på träffen:

  • Status Vänerleden
  • Cykelvänligt Värdskap & Paketering – kort från paketeringsmötet 16 mars 2021
  • Cykelvänligt längs Kattegattleden. Företag längs Kattegattleden berättar om sina upplevelser och erfarenheter. Utveckling som cykelvänlig, arbetet med paketering, vad fungerar bra/mindre bra, internationella gäster mm.
  • Att jobba med researrangörer. Gunnar Nyström från Evertrek berättar om hur det är att jobba med researrangörer och vad som krävs. 
  • Cykeluthyrning & transporter. Kalle Svensson från Rent a bike pratar om möjligheter och samverkan kring cykeluthyrning och transporter.
  • Kommunikation & marknadsföring av leden
  • Är det möjligt att genomföra fysiska träffar, etappvis, under våren?

Mötet hålls av Madeleine Norum från Vänerleden, Henrik Linneros från Turistrådet Västsverige, Frida Klang från Visit Dalsland och John Zafaradl från Visit Värmland.