Pressinformation

Visit Värmlands logotyp

Används i alla sammanhang där slutprodukten ska läsas digitalt på skärm. Exempelvis till en webplatser, banners och PowerPointpresentationer.

Frågor? kontakta oss

Jenny Nohrén
Kommunikatör
Tel: 054-776 60 04
E-mail: jenny.nohren@visitvarmland.com

Linnea Harefjord
Content Manager

Tel: 054-776 60 11
E-mail: linnea.harefjord@visitvarmland.com

Linda Werme
Kommunikatör

Tel: 054-776 60 08
E-mail: linda.werme@visitvarmland.com