Pågående projekt

Visa genomförda projekt

Gränsregional utveckling genom led och evenemangsbaserad turism (LET)

Efterfrågan på naturturism i form av vandring, cykel och paddling ökar. Vårt område (Värmland, Dalsland, Akershus, Hedmark och Östfold) har goda förutsättningar både i form av natur och ledinfrastruktur men saknar i hög grad förädlade produkter. Detta vill vi förändra…

Lov

Besöksnäringen inklusive handeln var en av de branscher som snabbast fick förändrade förutsättningar orsakade av covid-19-krisen, med stor osäkerhet som följd. Den globala krisen innebar ett omedelbart totalstopp för internationellt resande när länder införde strikta restriktioner. Företagen tappade även en…

Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS)

Projektet Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS) pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift…

Investering och servicestruktur cykel (ISC)

Omfattning Investeringar i infrastruktur för cykelleder Projektets övergripande och långsiktiga målsättning är att Värmland ska utvecklas till en av Sveriges ledande cykeldestinationer. Projektets målsättning, kopplad till både övergripande målsättning och Coronapandemin, är att genom en snabb utveckling av den infrastruktur…

Flow

Flow är ett pilotprojekt med 14 deltagande parter runt om i Sverige och totalt 36 mätområden. Projektet pågår under cirka ett år och under denna tid kommer Telia tillsammans med deltagande parter där Visit Värmland ingår bidra till att Telia…

Stärkt affärsutveckling Finnskogen (SAF)

Omfattning Små och medelstora företag, finngårdar och hembygdsföreningar som verkar i Finnskogen Mål Aktörer i Finnskogen ska ta fram 20 nya hållbara produkter och minst 5 hållbara paket.Målgruppen ska få kunskap om nuvarande marknadssegment och målgrupper kopplade till dem.Målgruppen ska…

Samverkansprojekt utvecklingskontor Västra Värmland (UKVV)

Projektmål Utbudet av kompetenshöjande kurser och utbildningsmöjligheter i västra Värmland har ökat och är mer anpassat till arbetsgivarnas behov. Fler invånare i västra Värmland har tagit del av kurser och utbildningsmöjligheter, eller startat företag. Invånarna i västra Värmland har fått…

Innovationsarenor besöksnäringen Värmland

Det övergripande målet för projektet Innovationsarenor Besöksnäring är att företag inom besöksnäringen ska öka sin innovationskraft och omställningsförmåga när det kommer till digitala och gröna omställningar. Detta ska medföra att små och medelstora företag inom besöksnäringen i Värmland har stärkt…