Genomförda projekt

Visa pågående projekt

Digital Exhibitions

Tillsammans med Compare och Paper Province kan Visit Värmland erbjuda 8 företag en kostnadsfri utbildning kring digitala mässor och andra digitala säljkanaler, skapa en förändringsprocess kring förutsättningar och metoder för att värmländska SME företag på ett effektivt, hållbart och affärsdrivande…

Utveckling och analys av den värmländska besöksnäringen för framtiden (UTAN)

Projektbeskrivning Projektets huvudsakliga uppgift är att arbeta med utvecklingen, organisationen och visionen för hur Visit Värmland ska och bör organiseras för framtiden. Idag är organisationsformen ekonomiskförening, där alla kommuner samt cirka 170 näringsidkare inom besöksnäringen i Värmland äger andelar och…

Konkurrenskraftig besöksnäring Värmland

Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) är ett EU-projekt som finnansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland. Mål Projektets övergripande mål är att:   Bidra till hållbar expansion av besöksnäringen i Värmland. Projektmålet är att öka konkurrenskraften och tillväxten…

Tillgänglig besöksnäring i Värmland (TBV)

Mål Målet med projektet Tillgänglig Besöksnäring i Värmland (TBV) är en mätbar förbättring av tillgängligheten inom de olika delområden som projektet innehåller, nämligen: Kartläggning och inventering av nuläge med hjälp av Tillgänglighetsdatabasens metod som Västra Götalandsregionen ansvarar för. I TD…

Interregprojekt IDA Internationalisering, destinationsutveckling, attraktionskraft

IDA är ett interreg projekt som finansieras av Interreg Sverige-Norge och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland och Visit Hedmark. Mål Projektets övergripande mål är att:Stärka företagens konkurrenskraft genom insatser inom affärsutveckling med särskilt fokus på marknads- och målgruppsanpassad produktutveckling…

Hållbar besöksnäring i Värmland

Projektet ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag. Projektet har tre huvudområden, digitalisering, samordning och kompetensutveckling. Mål Digitalisering har mål om att skapa en digital, innovativ miljö för besöksnäringen som både…