Gränsregional utveckling genom led och evenemangsbaserad turism (LET)

Efterfrågan på naturturism i form av vandring, cykel och paddling ökar. Vårt område (Värmland, Dalsland, Akershus, Hedmark och Östfold) har goda förutsättningar både i form av natur och ledinfrastruktur men saknar i hög grad förädlade produkter. Detta vill vi förändra genom temainriktad produktutveckling tillsammans med researrangörer som i förlängningen blir försäljningskanal för de produkter som tas fram.

Genom ökad kunskap, fler verktyg och nätverk mellan evenemangsarrangörer vill vi öka möjligheterna att dra effektiv nytta av och underlätta för genomförandet av evenemang. Ett resultat ska bli bättre beslutsunderlag för såväl kommuner som arrangörer, 

Detta ska skapa långsiktiga affärer och lönsamhet för besöksnäringens aktörer i projektområdet.

Projekttid 2019 – 2021 (förlängt till våren 2022)

Omfattning

  • 7 delmål

Aktiviteter