Investering och servicestruktur cykel (ISC)

Omfattning

Investeringar i infrastruktur för cykelleder

Projektets övergripande och långsiktiga målsättning är att Värmland ska utvecklas till en av Sveriges ledande cykeldestinationer. Projektets målsättning, kopplad till både övergripande målsättning och Coronapandemin, är att genom en snabb utveckling av den infrastruktur av service- och tjänstefunktioner som idag saknas längs regionens tre största cykelleder, ge besöksnäringen de förutsättningar som krävs för att utveckla högkvalitativa cykelprodukter. Många besöksnäringsföretag i Sverige har på grund av pandemin tappat stora delar av sina affärer. Värmland, som är en av de regioner i landet som har störst andel internationella besökare, har drabbats extra hårt. Många värmländska företag är i stort behov av att addera nya produkter till sina utbud. I Värmland finns flera högklassiga cykelleder och cykelprodukter efterfrågas i allt större utsträckning, inte minst på den inhemska marknaden. Att utveckla nya cykelprodukter är för många företag ett attraktivt alternativ. Förutsättningen är dock att den nödvändiga tjänste- och serviceinfrastruktur som idag saknas, snabbast möjligt kan sättas på plats.

Delmål

Pilot med cykel på kollektivtrafik, servicestationer, cykelräknare