Samverkansprojekt utvecklingskontor Västra Värmland (UKVV)

Projektmål

Utbudet av kompetenshöjande kurser och utbildningsmöjligheter i västra Värmland har ökat och är mer anpassat till arbetsgivarnas behov.

Fler invånare i västra Värmland har tagit del av kurser och utbildningsmöjligheter, eller startat företag.

Invånarna i västra Värmland har fått tillgång till individuell vägledning med kompetenskartläggning, validering och bedömning av utbildningsbehov.