Stärkt affärsutveckling Finnskogen (SAF)

Omfattning

  • Små och medelstora företag, finngårdar och hembygdsföreningar som verkar i Finnskogen


Mål

  • Aktörer i Finnskogen ska ta fram 20 nya hållbara produkter och minst 5 hållbara paket.
  • Målgruppen ska få kunskap om nuvarande marknadssegment och målgrupper kopplade till dem.
  • Målgruppen ska kunna implementera Visit Värmlands paketmodell. 
  • Målgruppen ska kunna initiera produktutveckling, förädling och paketering.
  • Målgruppen ska kunna sätta sin verksamhet i relation till eventuella samverkanspartners i närområdet och via samverkan bygga/utveckla produkter och paket.
  • Målgruppen ska förstå och implementera grundläggande kunskap kring vad som styr vid prissättning.
  • Målgruppen ska känna till hur man gör produkter och paket onlinebok

Aktiviteter