Trendspaningar och omvärldsbevakning som rör besöksnäringen

Här kan du ta del av rapporter, analyser och sammanfattningar kring trender och andra om världsspaningar

Återhämtningen i tjänstesektorn fortsätter

Återhämtningen i tjänstesektorn fortsätter. Sysselsättningen ökar kraftigt, likaså företagens förhoppningar på framtiden. Dessutom har produktionen passerat de nivåer som rådde innan pandemin. För reseföretag…    Läs mer

Världsekonomin efter pandemin

Sammanfattning av Almis webinarium med Lena Sellgren - världsekonomin efter pandemin Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden höll den 19 januari 2021 ett webinarium om…    Läs mer

VIKTEN AV GRÄNSHANDELN

Ny rapport visar vikten av gränshandeln Gränshandeln har drabbats hårt av coronapandemin. Innan pandemin omsatte den norska gränshandeln 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen. Det…    Läs mer

Turismens årsbokslut 2020

Tillväxtverket har nyligen publicerat ”Turismens årsbokslut 2020” där man ger fullständig bild på de konsekvenserna som pandemin har orsakat i besöksnäringens bransch. Läs pressmeddelande…    Läs mer

Travel Tomorrow

Travel Tomorrow publicerar några artiklar om svårigheter med resandet trotts öppna gränser och nedlagda restriktioner. Otydliga regler i enskilda länder gör det svårare att…    Läs mer

Travel recovery tracker, Sep/21

Annordia, en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter, har publicerat Travel recovery tracker, Sep/21 med trender och överblick av utvecklingen inom resebranschen och kommersiella…    Läs mer

Säkert - Upplevd trygghet på svenska besöksmål

BFUF (Besöksnäringsens forsknings- och utvecklingsfod) har släppt rappotren Säkert - Upplevd trygghet på svenska besöksmål, där du jittar intressanta slutsatser och handfasta rekommendationer. Besöksnäringens Forsknings-…    Läs mer

Säkert - Upplevd trygghet på svenska besöksmål

BFUF (Besöksnäringsens forsknings- och utvecklingsfod) har släppt rappotren Säkert - Upplevd trygghet på svenska besöksmål, där du jittar intressanta slutsatser och handfasta rekommendationer. Besöksnäringens Forsknings-…    Läs mer

Sveriges nya geografi

Den 20 januari presenterade Sweco sin nya publikation Sveriges nya geografi för 23:e året i rad. Publikationen ger överblick över det gångna året och läget i…    Läs mer

Sveriges export av tjänster 2020

Stockholms Handelskammare har publicerat rapport Sveriges export av tjänster 2020, som visar tydligt att svensk tjänsteexport föll brantare under pandemin är någonsin tidigare. 2020 visar…    Läs mer

Svenskars digitala beteende

Våren 2021 sammanställdes och analyserades tillgängliga kunskapsunderlag om invånarnas digitala beteende från en rad källor och kompletterande intervjuer genomfördes med experter inom digital marknadsföring,…    Läs mer

SVENSKARS DIGITALA BETEENDE

Visit Sweden har publicerat rapporten Svenskars digitala beteende, som belyser en ännu snabbare takt av ökade digitala vanor. Betydligt fler än tidigare är nu…    Läs mer

Småföretagsbarometer

Swedbank, Företagarna och Sparbankerna har släppt årets Småföretagsbarometer. Trotts tufft år och fortsätt svårt läge vänder det nu uppåt igen och småföretagen är mycket optimistiska…    Läs mer

Nystartade företag i Sverige 2020

Enligt Tillväxtanalys senaste rapport Nystartade företag i Sverige 2020, har antalet nystardate företag ökat med 10 procent under 2020 jämfört med föregående år. Nyföretagandet ökar…    Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2021

Tillväxanalys publicerade artikel ”Nystartade företag andra kvartalet 2021”. Statistiken visar att ökningen av nystartade företag under andra kvartalet är 22 procent jämfört med samma…    Läs mer

Naturturism Trendrapport 2020 - Visit Sweden

Visit Sweden har tillsammans med trendforskningsinstitutet Foresight Factory tagit fram en ny trendrapport kring naturturism. Rapporten tar upp trendutvecklingar kopplat till det förnyade intresset för naturen och…    Läs mer

McKinsey & Company om framtiden

cKinsey & Company har släppt en artikel ”Our future lives and livelihoods: Sustainable and inclusive and growing”, om hur vi i framtiden kan väva…    Läs mer

McKinsey & Company om framtiden

McKinsey & Company har släppt en artikel ”Our future lives and livelihoods: Sustainable and inclusive and growing”, om hur vi i framtiden kan väva…    Läs mer

Målgruppsanalys Sverige

Visit Sweden har tagit fram en målgruppsanalys för Sverige med fokus på måltidsupplevelser. 1000 globala resenärer i åldern 20-70 år intervjudades via online-paneler. Ta…    Läs mer

Landsbygdens betydelse

Under pandemin har betydelsen av landsbygden ökat. I takt att många valde att flytta från stora städer och besätta sig där det finns mindre…    Läs mer

Kairos Futures framtidsbarometer

Kairos Future har publicerat sin senaste version av Framtidsbarometern där man frågat sitt nätverk om vad de tycker om krisens utveckling. Här är några…    Läs mer

Kairos Future

Artiklar från Kairos Future Den 4 juni presenterade Kairos Future de senaste resultaten i sitt forskningsprojekt Travel Signs. Där undersökes när det internationella resandet…    Läs mer

Hållbarhet i Regionalfonden

Ramboll Management Consulting på uppdrag av Tillväxtverket har publicerat rapport Hållbarhet i Regionalfonden. Krav och förväntningar på hållbarhet i Regionalfondens satsningar är högre i programperioden…    Läs mer

Hållbara evenemang i naturen

Evenemang ute i naturen har blivit mer vanliga under de senaste månaderna. Nu pågår ett projekt på turismforskningscentret ETOUR med målet att hjälpa arrangörer…    Läs mer

Hybridmöten på framtidens konferenser

Besöksliv har publicerad artikel Hybridmöten på framtidens konferenser, som belyser några viktiga punkter kring hur framtiden för konferenshotellbranschen kan se ut. Med hjälp av projektpengar…    Läs mer

Hotel Market Update, Sep/21

Annordia, en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter, har publicerat Hotel Market Update, Sep/21 med trender och överblick av ekonomiska indikatorer.  De viktigaste punkterna…    Läs mer

Hotel Market Update, Juni/21

Annordia, en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter, har publicerat Hotel Market Update, Juni/21 med trender och överblick av ekonomiska indikatorer. Sedan våren…    Läs mer

Herr Omar

Herr Omar & Bentigo har publicerat rapport Mitt hem är där jag hänger in hatt, som gen en överblick över de sextio trender som sätter…    Läs mer

Handelns betydelse för Värmland

Handeln i Värmlands län – en överblick från 2020. Detaljhandeln omsätter 22 miljarder kronor. 14 450 arbetar inom handeln. 7:e plats i Sverige vad gäller andel…    Läs mer

Företagen vill anställa fler

Svenskt Näringsliv har nyligen publicerat artikeln Företagen vill anställa fler, som sammanfattar svar av undersökningen där 3800 medlemsföretag deltog. Närmare 60 procent av företagen visar…    Läs mer

Framtidens evenemangsturism

Upplevelseinstitutet genomför under 2021 en omfattande studie för att utveckla förståelse och kunskap kring hur evenemangsturismen påverkas av coronapandemin. Studien är delfinansieras av Tillväxtverket…    Läs mer

Fler konkurser i oktober 2021

Ny statistik från UC visar fler konkurser i oktober 2021 än under motsvarande tid i fjol, rapporterar nyhetstjänst Newsworthy. Se mer här    Läs mer

Europeiska resenärer reser igen

Europeiska resenärer reser igen inom Europa och inom sina respektive länder, påstår European Travel Comission (ETC). Enligt rapport publicerat i september 2021 planerar 68%…    Läs mer

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2021

Sverige fortsätter att vara ledare inom innovationer enligt European Innovation Scoreboard 2021, gjort bland EC länder. Innovations markör ökade med 12.5% sedan 2014. Läs mer…    Läs mer

European Cities and Regions Outlook

Enligt European Cities and Regions Outlook av Oxford Economics, har de flesta stora europeiska städer bra chanser för återhämtning efter corona-relaterade strukturella förändringar. Städer med…    Läs mer

Digitala nomader

Placebranders nya artikel handlar om ”digitala nomader” som är välkomna till Costa Rica på årsbasis. Nya arbetsrutiner som gör det möjligt att jobba från…    Läs mer

Den svenska målgruppen

Den svenska målgruppen - Sammanfattning av Visit Swedens trendrapport I visit Swedens rapport Den Svenska målgruppen från Januari 2021 tar man upp att det är 3,7…    Läs mer

COVID-19: Implications for business

McKensey & Company har publicerat en sammanställning över inledningen av pandemin och nuläge. Artikeln COVID-19: Implications for business delger några av konsekvenserna som man…    Läs mer

Betydande konsekvenser av pandemin

Kulturanalys har publicerat Ny officiell museistatistik: Betydande konsekvenser av pandemin, som visar att coronapandemin har lett till ett ordentligt minskar antal besök och minskade intäkter…    Läs mer

Besöksnäringens 450 dagar med Corona

Bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen Visita har publicerat rapport Besöksnäringens 450 dagar med Corona.  Rapporten ger en överblick på hur läget ser ut…    Läs mer