Ekonomins utveckling

Mer on ekonomins utveckling hittar man på McKensey & Company i två nya artiklar ”The coronavirus effect om global economic sentiments” och ”Economic conditions outlook, September 2021”. Det finns skillnader beroende olika länders ekonomisk ställning, men pandemin visade att länder beroende av varandra som aldrig förut, därav stort intresse i hur det ser ut i världen.

Kolla gärna även OECDs rapport och grafer.