Värmlandsleder

Brattfallet

Total längd

6.8 km

Antal leder

1 st

Nivå

Svår

Underlag

Varierat

Brattfallet

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall, som går djupt i en ravin. Brattfallets och Halgåns kanjon har i alla tider varit ett besöksmål. Över kanjon går en hög och vacker, gammal stenbro. Det finns höga geologiska värden genom Halgåns, Vångans och Klarälvens påverkan på landskapet. Halgåleden visar hur naturens krafter format landskapet från istid till nutid. Nya skred och ras sker varje år. Skyltar förklarar de geologiska processerna samt berättar om kulturlämningar. Fin utsikt över Klarälvdalen. Höjdskillnaden på 122 meter gör leden svår. Halgåleden kan kombineras med Halgåledens strövslinga.