Värmlandsleder

Nötöleden

Total längd

5.5 km

Antal leder

1 st

Nivå

Medel

Underlag

Varierat

Nötöleden

Nötöleden går i gammalt kulturlandskap med stora ekar. På Österön finns lummiga lövlundar med ek, lind och hassel. Det är spännande miljöer med ett helt annat växt- och djurliv än vad du möter i kulturlandskapet. Vid Hästudden finns en rastplats med härlig utsikt över Vänern. Titta också på de karaktäristiska moränryggarna som präglar landskapet. Hela området är skyddat som naturreservat. Om du kombinerar Nötöleden med Arskagsleden får du 13 km vandring.

Delar av den markerade leden går genom betesmark med kor, men det går att undvika kohagen genom att gå bilvägen från parkeringen fram till Österöstugan.

.

Aktiviteter

Visa alla