Personporträtt

Nils Ferlin

Ferlin lever kvar i barndomsstaden Filipstad

2 minuters läsning

Foto:

Ferlinmuseum

Nils Ferlin

Nils Ferlin (1898-1961) lever kvar i Filipstad. Ferlinstatyn är en av Sveriges mest avfotograferade statyer och Ferlinmuseet skildrar hans liv och dikter.

Nils Johan Einar Ferlin föddes i Karlstad den 11 december 1898. 1930 kom diktardebuten med En döddansares visor och sedan följde många dikter och andra verk. Nils Ferlin är vår mest tonsatte poet, med kompositörer som Gunnar Turesson, Josef Briné, Lillebror Söderlundh och Tor Bergner, fram till våra dagars Rolf Wikström.

När Nils var tio år flyttade familjen till Filipstad och bosatte sig i Bergmästargården vid kyrkan. Efter faderns bortgång följande år, levde familjen Ferlin under enkla förhållanden. Till största delen bodde familjen i ett hus vid det som kallades Svintorget, där det såldes hästar och grisar under höstmarknaden Oxhälja. Både i uthuset på gården och i närliggande komministergårdens vedskjul, satte Ferlin upp sin cirkus Tigerbrand.

Nils Ferlin tog sin realexamen i Filipstad och hade stort A i gymnastik. Att ägna sig åt idrott och kraftprov följde Nils Ferlin under många år och i Filipstads fotbollslag, var han en fruktad högerinner. Sedan familjen Ferlin flyttat till Stockholm, återvände Nils Ferlin till Filipstad under långa perioder. Det blev inte bara fotbollsspel utan även revyer, där debuten ägde rum 1918. Sina revyvisor samlade samlade Ferlin i ett antal kupletthäften och han kallade sig för revyaktören Fabian. Ferlin gav också ut tidningar, som fick fick namn efter olika helger. De hette Julhälja, Påskhälja och Oxhälja.

En tid var Nils Ferlin verksam som skådespelare och han kom att skriva schlagertexter. I Stockholm var Nils Ferlin en ledande gestalt i Klarakvarterens bohemliv, men de sista åren av sitt liv bodde han i Roslagen. Den 21 oktober 1961 gick den folkkäre skalden ur tiden, men hans minne lever kvar genom hans dikter och 1975 kan man säga att Nils Ferlin återvände till sin barn- och ungdomsstad Filipstad, då han som staty tog plats på sin välkända soffa vid Skillerälven.