Statsgruvor och Hertig Karl

Digital guidning

1 minuts läsning

3. Statsgruvor och Hertig Karl

Del 3 av digital guidning vid Hornkullens silvergruva i Nykroppa. Lyssna och hitta sedan nästa QR-kod på området!

3. Statsgruvor och Hertig Karl

3. King Karl IX