Finnskogen

I Finnskogen väljer man inte att uppleva natur eller kultur, här väljer man helheten. Varje vandringsled har sin historia, varje Finngård likaså. Här är berättelsen ständigt närvarande.


Finnskogen – en upplevelse i gränslandet

Gränsland, aldrig har ett ord burit djupare innebörd än vad det gör när det kommer till Finnskogen. Här finns gränsen mellan nationer, den norska, svenska och även den finska. Gränsen mellan det skogsfinska kulturarvet och världen utanför, och inte minst, gränslandet mellan verklighet och vidskepelse, naturmedicin och folktro – Finnskogen är gränslandet, på fler sätt än ett.

Här väljer man inte att uppleva natur eller kultur, här väljer man helheten. Varje vandringsled har sin historia, varje Finngård likaså. Här är berättelsen ständigt närvarande.
Vill man få en fin inblick i områdets historia så är Finnskogcentrum, som drivs av Värmlands Museum, en stor tillgång för att ta del av Finnskogen.Upplevelser i Finnskogen

Visa fler

Copy link
Powered by Social Snap