Flow

Mätning av besöksstatistik

Just nu genomför vi en undersökning kring besökande i detta område med hjälp av wifi under perioden 1 juli 2021 – 30 juni 2022. Mätningen syftar till att kunna planera verksamheten mer effektivt och därmed kunna erbjuda en bättre upplevelse för besökare och boende. Endast anonymiserad data analyseras. Om du ändå inte vill vara del av analysen kan du stänga av wifi på din telefon.

Hur fungerar det?

Alla mobila enheter pratar alltid med nätet via diverse signaler, det är en förutsättning för en fungerande internetuppkoppling. Mätningen omfattar den som har wifi aktiverat på sin mobila enhet i närområdet. Den data som samlas in anonymiseras direkt per automatik innan analys (även den så kallade MAC-adressen som heller inte lagras) och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är strömmar av grupper och rörelsemönster. Det finns inte någon praktisk möjlighet för oss att ge dig tillgång till, rätta eller radera personuppgifter, då vi inte sparar några personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor angående personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på:

Susanne Forsberg, susanne.forsberg@visitvarmland.com, tel 072-142 21 23

Measurement of visits statistics

During the period 1 July 2021 – 30 June 2022we are analyzing wifi signals to get insights

around number of visits to the area. The insights gathered will help us plan our operations more effectively and also be able to offer a better customer experience. Only anonymized data is analyzed. If you still do not want to be part of the analysis in the store you can turn of WiFi on your mobile device.

How does it work?

All mobile devices always talk to the network through different signals to provide best possible user experience. Measurements include those that have WiFi activated on their mobile device around the immediate area. All data collected is instantly anonymized before analysis (even the so called MAC-address which is never stored) and can never be traced back to a single person. The only data analyzed is flows of crowds and movement patterns. There is no possibility for us to give you access to, correct, or delete personal information, since we do not store any personal information.

Contact

If you have any questions regarding personal data processing, please contact us on:

Susanne Forsberg, susanne.forsberg@visitvarmland.com, tel 072-142 21 23