Anmäl ditt evenemang

Blinkenbergsparken

Här anmäler företag, föreningar, organisationer samt privatpersoner sitt evenemang som ska marknadsföras via Hagfors Turistinformation på visithagfors.se. En komplett anmälan behöver göras senast 5 arbetsdagar innan evenemanget äger rum för att det ska hinna administreras. För plats på LED-skylten krävs 10 dagar. 

För att evenemanget ska publiceras behöver det vara av publikt intresse, alltså inget som endast är för medlemmar. 

 Marknadsföring på hemsidan

Denna marknadsföring är kostnadsfri. Ditt evenemang publiceras på www.visithagfors.se och i mån av intresse och plats även i våra sociala medier samt på Hagfors Turistinformations LED-skylt vid Hagfors Airport.

 Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: hagfors.se/dataskydd. Synpunkter via e-tjänst kommer att diarieföras.

Foto: Roger Bore

Hagfors Bad och Bowling

Klar-Hälja på Kärnåsen

Uddeholmsladan