28juni2023

19:00 - 21:00

Povel 101 år

Musik av Povel Ramel varvas med berättelser om hans liv. Pär Jorsäter - piano, Torbjörn Strand - violin och gitarr, Ingrid Langaard - sång, Fredrik Sjöstedt - sång.

Skoghallsparken, Hammarö

Information

Karta

Kontakt