Hammarö kulturbygd

1 minuts läsning

Foto:

Erik Edgren

Hammarö kulturbygd

Gå den nya QR-kodade kulturvandringen runt Hammars udde och upplev Hammarös kultur och historik!

Kulturvandringen var en del av projektet Destination Härliga Hammarö som uppfördes med stöd av Leader närheten och EU:s landsbygdsprogram under året 2022.

Under en trevlig promenad och med hjälp av QR-koderna kan du lära dig mer av Hammarös kultur och historik. QR-koder fungerar som portaler till information och historieberättande som ger dig en djupare förståelse för platsen.


Det finns 20 olika QR-koder uppsatta med olika innehåll och de är numrerade för att det ska vara lätta att hitta, se kartan. QR-koderna är organiserad på ett sätt där varje kod innehåller självständig information snarare än att följa ett kontinuerligt flödesmönster. Detta gör att du kan gå din egen ”rutt” och välja själv vilka QR-koder du vill skanna för att få mer information om specifika platser, händelser eller sevärdheter.

Med dessa koder kan du bland annat lära dig om vem Kung Sverre var och vad gjorde han på Hammars gård, var boplatsen från järnåldern hittades, vilka familjen Pollak var eller om Drottning Kristina och brudkronan samt mycket mer.

Ta chansen att delta i kulturvandringen och lär dig mer om Hammarös kultur och historia. Det enda du behöver är en smartphone.