Friluftsliv

1 minuts läsning

Foto:

Erik Edgren

Friluftsliv

Ett fantastiskt vacker Friluftcenter som erbjuder motions- och strövarcenter för alla. Upplev mötet med naturen som gynnar den fysiska och psykiska hälsan.

Kilenegården finner du motionsspår, grillstogor, fågeltorn, utegym, lekplats och Café. Här kan du också båda bastu i en av Värmlands finaste bastuanläggningar.

Grillstugor

Längst med spåren och lederna finns 8 grillstugor. I Sättersviken finner du förutom grillstuga ett fågeltorn.

Fågeltorn

Motionsspår

Hemestra i vardagen med friluftsaktiviteter omringat av vacker natur. På Kilenegården kan du välja mellan flera spår och leder av varierande längd. Se områdeskarta

Skidspår på vinter

Utegym

Lekplats