14aug.2022

17:00

Konversationer - Toner i trä och metall

Duo Ictus består av två slagverkare som studerar på musikerutbildningen på Musikhögskolan i Örebro.

Lunedskyrkan, Karlskoga

Information

Karta

Kontakt