28mars2023

Naturens kalender med sopplunch

Vi följer utvalda träds knoppning och bladutveckling under våren och bidrar till Sveriges långsiktiga miljöövervakning. Naturvandringen avslutas med lunch i kaféet. Var med på alla tillfällen eller bara något enstaka.

Naturum Värmland, Mariebergsskogen, Karlstad

Information

Karta

Tidigare tillfällen