Karlstads turismstrategiska plan

De fem kommunerna i Karlstadsregionen har tillsammans tagit fram en turismstrategisk plan.

Karlstadsregionen, som omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, har tagit fram en turismstrategisk plan. Den antogs politiskt i samtliga kommuner 2017. Där slogs fast att vår vision är att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om.

Den turismstrategiska planen är ett levande dokument och har en utökad och förklarande del som uppdateras minst en gång per år. Den här versionen uppdaterades i maj 2022 och du kan ladda ner den som PDF här.