Om Visit Karlstad

Om oss

Vi som går under namnet Visit Karlstad jobbar på Näringslivs- och turismavdelningen som är en del av funktionen Tillväxt på Karlstads kommun.

Vår vision

Vår vision är att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året runt.

Vårt övergripande mål

Vårt övergripande mål är att vi ska ta marknadsandelar så att besöksnäringen utvecklas, får fler gäster, gör bra resultat och kan anställa fler. Vi ska utveckla samverkan då en destination inte slutar vid en kommungräns utan består av området en besökare tolkar som resmål.

Läs mer om hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa dig

Den turismstrategiska planen i Karlstadsregionen

Hållbar destinationsutveckling i Karlstads kommun

Sammanställning av våra olika marknadskanaler

Årshjul för evenemang och arrangemang i Karlstad

Läs om hur vi samarbetar inom Karlstadsregionen

Som arrangör kan du anmäla ditt evenemang via formulär här

Få hjälp med att arrangera evenemang och möten i Karlstad

Läs om varumärket Karlstad och hämta loggor, bilder med mera

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Visit Karlstad