Knappstadsleden och Button Town Café

1 minuts läsning

Knappstadsleden och Button Town Café

En vacker naturtur med möjlighet till en god fikastund.

På grund av mycket låga vattennivåer i Klarälven har linje 90 fått ny sträckning och den har blivit en fin naturtur istället för en stadstur. Linjen går från Mariebergsskogen till Klarälvsentrén och tillbaka. Den passerar bland annat Knappstad, en speciell del av Klarälvsdeltat med vildvuxna lövskogar och öppna strandängar. Här passerar man betande kor och bjuds på ett rikt fågelliv.

Från hållplatsen i Björkås finns en 6,6 kilometers vandringsled. Läs mer här:
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/vandringsleder-och-strovomraden/knappstadviken/

Längs vägen och en hållplats när caféet är öppet är det populära besöksmålet Button Town Café, som inte bara erbjuder en härlig meny utan också har en mycket fin konstutställning. Läs mer här: https://www.buttontown.se/cafe

Här hittar du tidtabellen för linje 90:
https://karlstad.se/globalassets/karlstadsbuss/tidtabeller/batbuss-2022/tdt-linj-90-21-juni.pdf