Besöksinformation

Välkommen till Kil

Det ska vara lätt att vara besökare i Kils kommun

InfoPoints

Det ska vara lätt att vara besökare i Kils kommun. För att du inte ska missa något av våra guldkorn har vi vår turistinformation, InfoPoints, på flera platser.

En InfoPoint är en enklare form av turistinformation där du kan få hjälp av kunnig personal med enklare frågor, information och broschyrer över området.

Detta är våra tio InfoPoints

Café Freja, Fryksta gamla Station, 070-484 95 95.

Coop Nära Högboda, Stationsvägen 2 A, 0554-200 22.

Fagerås Pizzeria, Arvikavägen 2, 0554-69 36 97.

Frendo, Storgatan 19, 0554-405 25.

Frykenbadens camping, Frykenbaden, 0554- 409 40.

Fryksta Trädgårdscafé, Jonsbolsbacken 6, 070-650 18 46.

Kils Bibliotek, Storgatan 41, 0554-191 66.

OKQ8, Årstidsvägen 2, 0554-330 30.

Sköna Rum, Fryksta Kil, Sjöleden 9, 070- 642 14 13.

Villa Fryksta, Sjöleden 33, 070-523 67 21.

Öppettiderna är knutna till respektive InfoPoints ordinarie verksamhet (se deras hemsida).
Kils kommuns InfoPoints är knutna till en auktoriserad Turistbyrå, för Kils del Karlstad.

Du känner igen platserna genom det grön-vita besöksservicemärket.