Hero Badge

Prästöleden

En Värmlandsled på ca 5,6 km i södra Kristinehamn. Stora, öppna betesmarker och tydliga trädbevuxna moränryggar som skapades när inlandsisen smälte.

Information