Hero Badge

Äventyr

38 km

Trelänsbanan

3 minuters läsning

Trelänsbanan

TRELÄNSBANAN

38 km dressinäventyr genom tre län och tre kommuner
Örebro – Värmland – Västra Götaland
Degerfors – Kristinehamn – Gullspång
Från Gullspång kan du fortsätta 18 km på Torvedsbanan.

Dressinäventyr

Ta med vänner och familj. Ge dig ut på ett roligt äventyr för hela familjen. Full fart. Trampa på och hej vad det går.
Trelänsbanan är 38 km lång och går mellan Degerfors via Konsterud i Kristinehamn till Gullspång. Vill du trampa mer? Ja, det är möjligt att fortsätta trampa i ytterligare 12,5 km på Torvedsbanan. Det finns många möjligheter att trampa en kort eller lång tur med dressin.

Klicka på nedanstående stationer, för att få mer information.

NBJ banan

Största ångloket, finns idag i Nora.

Nora Bergslags Järnväg (NBJ)

Välkommen till ett historiskt nedslag. Godstrafiken på sträckan var redan sedan 1800-talet dominerande. Man transporterade bland annat malm, timmer, torv, träkol och sprängämnen . Den pulsåder som järnvägen blev skapade jobb i bygderna mellan Nora och Otterbäcken. Järnvägen från Nora till Otterbäcken stod klar och togs i drift 1876. Bolaget bedrev järnvägstrafik med egna fordon och bana, sammanlagt 173 km på sträckorna Bredsjö – Gyttorp – Karlskoga – Otterbäcken och Gyttorp – Nora – Ervalla. Verksamheten dominerades av godstransporter med järnmalm från traktens gruvor till hamnen i Otterbäcken.

Persontrafiken bedrevs med personvagnar i godstågen samt rälsbussar och upphörde 1966 till förmån för trafik med landsvägsbuss, som NBJ också drev. Rälsbussarna gick 2 gånger om dagen mellan Nora och Otterbäcken. När gruvorna i Bergslagen lades ned mot slutet av 1960-talet försvann inkomsterna från malmtransporterna. I mitten av 1970-talet började NBJ att avvecklas och 1979 övertogs kvarvarande delar av SJ. Bansträckningen Gyttorp – Bredsjö revs upp 1979, men det finns gott om järnvägshistoria kvar efter linjen.

På den sydligaste delen Strömtorp – Otterbäcken fortsatte godstrafiken ända till 1994. Bandelen Gullspång – Otterbäcken revs upp 2002. Sträckan Strömtorp – Gullspång ligger kvar och här kan du trampa dressin på Trelänsbanan. I dag bedrivs kommersiell trafik endast på 22 kilometer av före detta NBJ-bana, nämligen mellan Strömtorp och Bofors. På sträckan Ervalla – Nora – Gyttorp – Karlskoga kör Nora Bergslags Veteran-Jernväg museitrafik.

Under 1960-talet blev konkurrensen från biltrafiken rejält kännbar för järnvägen. Dessutom rasade trafikunderlaget när gruvorna började stänga på grund av dålig lönsamhet. Det sista malmtåget gick i april 1974, fem år efter att gruvan i Striberg slagit igen verksamheten. Ännu livnärde sig järnvägen på skrot och oljetransporter, men 1976 var ekonomin så dålig att staten blev tvungna att ta över driften. Som statligt ägt bolag levde trafiken kvar ytterligare nio år, men 1985 lades bolaget NBJ slutligen ned och en nästan 130 år lång epok var till ända.