Hero Badge

Kärne - Naturreservat

Naturreservatet Kärne bildades 31 oktober 2016 och ligger 13 km norr om Karlskoga. Reservatet består av en gammal barr- och lövskog på kalkrik mark, med en rik svamp-, lav-, växt- och mossflora.

Information

Karta

Tillgänglighet

Copy link
Powered by Social Snap