Praktisk information

Ledmarkering

Klarälvsbanan har en enhetlig grafisk profil på alla skyltar längs med hela banan. Detsamma gäller för Klarälvsleden som är markerad på befintliga småvägar.

Belysning

Gatubelysning finns i de centrala delarna av de orter man passerar och 15 toaletter finns utefter hela banan (11 stycken) och leden (4 stycken).

Parkering

  • Karlstad – vid Kroppkärrssjön mittemot starten av banan:
    Kroppkärrsbadet ligger utefter Sjöängsgatan, 4 kilometer öster om Karlstad centrum vid västra delen av Kroppkärrssjön. Närmaste bostadsområde är södra Kroppkärr och närmaste större tillfartsväg är Hammaröleden, väg 236. Det går cykel- och gångväg förbi badet och stadsbussen har en hållplats här. Det finns en stor parkering vid badet som är avgiftsfri och det är tillåtet att stå i max sju dygn.
  • Uddeholm – vid Klarälvsbanans start/mål:
    Här finns en parkering som är avgiftsfri. Här ligger även en busshållplats för Värmlandstrafiks linjebussar på riksväg 246.
  • Sysslebäck – vid Sysslebäcks Bad & Fritid.
  • Hagfors – vid Hagfors Stadshus.

Regler

Klarälvsbanan är en så kallad GC-väg, vilket innebär att gående, cykel och moped klass II får nyttja banan om inget annat anges. Ej moped klass I (EU-moped).

Följande gäller för var kommun längs Klarälvsbanan:

Karlstads kommun – GC
Forshaga kommun – GC
Hagfors kommun – GC
Munkfors kommun – GC
OBS! Förbud mot alla motordrivna fordon, även moped klass II i Munkfors kommun.

Allemansrätten

Vet du vad du får och inte får göra i naturen? Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. I länken nedan kan du läsa mer om Allemansrätten.