Regler för Klarälvsbanan

Regler för Klarälvsbanan


GC-väg innebär att gående, cykel och moped klass II får nyttja banan om inget annat anges. Ej moped klass I (EU-moped)

Följande gäller för var kommun längs Klarälvsbanan

Skriv din Karlstads kommun – GC
Forshaga kommun – GC
Munkfors kommun – GC OBS! Förbud mot alla motordrivna fordon, även moped klass II.
Hagfors kommun – GC

Underhåll

Varje kommun ansvarar för underhåll på sin del av banan.  

Sommartid

Under sommarhalvåret sopas banan flera gånger, vilket ger en slät asfalt med mjuk känsla. Vegetationen längs vägrenarna klipps också eftersom växtligheten på en del ställen annars böjer sig ut över banan. Klarälvsbanan sopas från mars/april till september/oktober och det är väderleken som styr exakt när. Det ska vara snö och isfritt innan det sopas för första gången. Oftast är det isfritt först i Karlstad och sist i Hagfors.

Vintertid

Klarälvsbanans underhåll vintertid skiljer sig åt mellan kommunerna. De flesta kommunerna plogar och sandar banan i de centrala delarna i samband med ordinarie plogturer.

Väghinder

På några av de ställen Klarälvsbanan korsas av en större väg finns väghinder men inte överallt så det är viktigt att vara uppmärksam på att det kan komma trafik som korsar banan.