Konstutställning 2023

Present Nature på Alma Lövs museum

2 minuters läsning

Present Nature på Alma Lövs museum

Alma Lövs museum i Smedby, Östra Fågelvik har lockat många konstintresserade besökare i över 20 år. Årets sommarutställning pågår mellan 17 juni och 27 augusti. Utställningen kallas Present Nature och omfattar elva spännande konstnärer.

Per Mårtensson

 

Marc Broos drev Alma Löv i 13 år, sedan starten 1998. Sedan tog dottern Stella över 2014.  

– Årets konstprojekt består av ett tiotal utställningar som relaterar till natur. Både genom människans förhållande till naturen utifrån den egna existensen, men även genom andra synvinklar där naturen skildras utifrån djurets perspektiv eller genom ett närmande av naturen i «sin egen rätt”, berättar Stella Broos. 

I flera av utställningarna synliggörs strukturer i naturen som vi inte alltid är medvetna om. Alma Löv är ett samtidskonstmuseum som består av ett tiotal paviljonger, utspridda i naturen, och den stora huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat med sina tre våningar. Här finns teatersalong, utställningssalar och ett café. 

Alma Löv Museum of Unexpected Art

Foto: Stella Broos

Alma Löv Museum of Unexpected Art

Museet presenterar utställningar med konstnärer från olika länder och med olika bakgrund. En del är i början av sitt konstnärskap andra väl etablerade. Ambitionen är att med enkla medel genomföra angelägna och intressanta projekt med hög konstnärlig kvalitet. Sedan Stella Broos tog över har även en skaparverkstad för barn tillkommit liksom en permanent scen för konserter och evenemang.  

Varje konstnär får ett eget utrymme. Det kan vara i en sal i Paleis Oranjestraat, i en paviljong på ängen eller i en skogsdunge. På Alma Löv visas såväl en permanent utställning som tillfälliga sådana, som sommarens Present Nature. 

I skogsbacken hittar besökaren ett av de allra första verk som fortfarande finns kvar sedan starten. Det är fotografen Staffan Jofjells ljud- och fotoinstallation. Verket föreställer ett fiktivt möte mellan en tysk kvinna och en man från Honduras. ´

Fotnot: Konstnärerna i årets sommarutställning Present Nature: Khadim Ali, Tone Bjordam, Marta Bogdanska, Daniel Diamant, Ann Frössén, Peter Johansson, Roland Persson, Julia Selin, Matti Sumari, Margot Wallard och Ulrika Sparre. 

Copy link
Powered by Social Snap