Länstyrelsen tipsar!

En utflyktsguide för Värmland

5 minuters läsning

Utflyktsguide för Värmland

I Värmland kan du ströva runt genom vidsträckta landskap i varierad natur, besöka skärgården och slås av lugnet och den fantastiska vyn eller bege dig ut för en längre vandringstur som ger dig flera sevärdheter längs vägen. Här finner du utvalda delar från Länsstyrelsens utflyktsguide för Värmland.

Passera vackra ängar och hagar

Tiskaretjärn

Här kan man ströva runt i ett gammaldags odlingslandskap och titta på den rika blomsterprakten. Vandra leden runt vackra Tiskaretjärn.

Som en oas i det vidsträckta barrskogslandskapet i Gräsmark i Sunne ligger Tiskaretjärns naturreservat. Hit kom skogsfinnar i slutet av 1500-talet och förde med sig
sin tradition med svedjebruk och myrodling. Gården är en finnbosättning som brukats sedan tidigt 1600-tal. Idag bevaras och vårdas odlingslandskapet i möjligaste
mån enligt gamla tiders traditioner. Här finns ängar med många ovanliga ängsväxter som slåttergubbe, slåtterfibbla och rödfibbla. I reservatet ligger Atikullen med mycket rik flora.

Tishasslingan

Här finns även en trevlig Värmlandsled runt den glittrande sjön Tiskaretjärn. Det är en varierad rundslinga på 4,5 km som till största delen är lättvandrad. De medelsvåra partierna är en stege över ett stängsel och cirka 200 meter skogsstig. Här går du både genom ängsmarkerna i Tiskartjärn, barrskog och längs en bredare grusväg med härlig utsikt över Tiskaretjärn.

Vattennära strövtåg i Värmlands natur

Nötön-Åråsviken

Här finns öppna strandängar, skimrande ädellövskog, gammalt jordbrukslandskap och mysiga rastplatser med Vänernutsikt. Naturreservatet Nötön-Åråsviken omfattar uddar och vikar i inre delen av Åråsviken. Landskapet formades för omkring 10 000 år sedan då inlandsisen smälte undan. Utmed de små grusvägarna och på ängarna i reservatet växer bl.a. ängsväxterna gulmåra och ögontröst. I våtmarksområdet myllrar det av trollsländor som lärkfalken jagar över vassarna.

Det finns tre besöksentréer, Prästön/Linsön i norr, Nötön i mitten och Arskagen i söder. Från respektive parkering utgår en markerad rundslinga om vardera cirka 5,5 km. Samtliga leder är Värmlandsleder. Prästöleden startar på Linsön med stora, öppna betesmarker. Stanna till vid Linsöstugan och ta en fikapaus. På norra delen av Prästön finns ett litet utsiktstorn med fin utsikt över Vänern. Arskagsleden går genom betesmarker med gamla ekar. Du vandrar över fina strandängar och genom skogar med mycket lövträd.Nötöleden går i gammalt kulturlandskap med stora ekar. På Österön finns lummigalövlundar med ek, lind och hassel. Vid Hästudden finns en rastplats med härligutsikt över Vänern. När det går djur i beteshagarna får hund inte medtas

Naturreservat Glaskogen

Naturreservatet Glaskogen i västra Värmland ligger i ett starkt kuperat och sjörikt landskap i Säffle, Arvika, Årjäng och Eda. De stora sjösystemen med sjöar, tjärnar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en speciell vildmarksprägel. Glaskogen är ett reservat som främst är avsatt för det rörliga friluftslivet. Här finns kanotleder och inte mindre än 30 mil vandringleder som passar både längre och kortare turer. Under turen kan du lätt hitta din egen rofyllda sjö att bada eller fiska i. Tänk på att fiskekort krävs. När det är dags att slå läger efter dagens alla upplevelser väntar övernattningsstugor eller vindskydd med eldstäder

Fler utflyktstips för sommaren!

Här kan du ta del av alla tips från Länsstyrelsen

Läs mer

Upplev sol, vind och vatten i Värmlands skärgård

Segerstad skärgård

Segerstad skärgård är ett reservat för alla. Området är känt för sitt varierande landskap och sin utpost mot Vänern. Segerstadområdet ligger på fastlandet i naturreservatet Segerstads skärgård och omfattar bl.a. uddarna Arnäs udde och området vid Onsösundet. Området är känt för sitt strövvänliga, svagt kuperade landskap och de vackra utblickarna över Vänern.
Hit kan man komma utan båt men ändå få uppleva den unika skärgårdsmiljön i Vänern med öar, hällmarkstallskogar, lövskogar, öppna gläntor och kulturlämningar. Skärgårdsmiljön bidrar till ett rikt fågelliv och har man tur kan man få se en fiskgjuse eller havsörn segla förbi.

Vackra Lurö

På skärgårdsön Lurö kan du vandra i stillhet i den praktfulla naturen med många spår ifrån svunna tider. Lurö skärgård har en stor variation av vackra skärgårdsmiljöer med spännande
historia. På öarna Sunnervassen, Ärnön, Gunnarsholmen och Vithall finns spår av forna jordbruk. På Vithall finns ett gammalt fiskareboställe bevarat och betet har
återupptagits. På ön Lurö har det genom åren funnits både medeltida stenkyrka, gästgiveri och tegelbruk. Här finns ett rikt fågelliv och möjlighet till fina paddelturer

Hammarö sydpspets

På Hammarö sydspets finns fina vandringsleder och rastplatser som är lätta att hitta och ta sig fram på. Från parkeringen är det ungefär 800 meters promenad
ut till sydspetsen och Skage fyr med magnifik utsikt över Vänern. Det finns tre grillplatser i området med vindskydd och sittbänkar. Vill man vara säker på att få elda är det bra att ta med sig egen ved eftersom det händer att vedförrådet på Store holme tar slut. I området ingår även Bränneholme som man kan nå via en vandringsled som går österut från parkeringen. Denna led slingrar sig genom skogen och är lite svårare att ta sig fram på än lederna som går ut mot Store holme.

Solnedgång över Vänern

På dessa Väneröar finns det möjlighet för svalkande sand- och klippbad. Här finns flera platser för övernattning och fikastunder med Vänernutsikt.
På sommaren kan man ta turbåt ifrån Vålösundet till Vålön och ibland även Kalvön och sedan vandra ut till Sibberön. På vandringen får man uppleva de tre Väneröarna
som hänger ihop med hjälp av broar och en fyra kilometer lång vandringsled. Utefter stränderna finns bestånd av hällmarkstallskog med knotiga, skulpturala trädindivider. Det finns flera bryggor och tilläggsplatser för båtar, grillplatser, vindskydd och utedass längs leden.

Copy link
Powered by Social Snap