Naturreservatet Glaskogen

Vandra, paddla och fiska i vildmarken

3 minuters läsning

Foto:

Erik Danielsson

Vandra, paddla och fiska – i Värmlands vildmark

Glaskogen är Värmlands största naturreservat och omfattar 29 000 hektar skog och mark. Det ligger vackert inbäddat i ett kuperat skogslandskap med två större sjöar och många mindre sjöar, tjärn och vattendrag. De stora sjöarna heter Stora Gla och Övre Gla och lyser upp skogslandskapet med sina stora, glittrande ytor.

Lena Grahn

Här kan man vandra på 300 km natursköna stigar med allt från några timmars vandringsleder till dagsturer och veckolånga vandringar. Du kan övernatta i stugor eller på Glaskogens vildmarkscamping i Lenungshammar. Fördelat över hela reservatet finns lägerplatser och är du mer äventyrlig av dig kan du sova över i vindskydd. 

Det finns även 150 km kanotleder genom hela reservatet. Delvis genom de stora sjöarna, men även genom ett myller av mindre sjöar och vattendrag där man verkligen får uppleva vildmarken. Här kan du glida fram i total tystnad över de fantastiska sjöarna och njuta av naturens skönhet. Det finns allt från kortare kanotleder till längre turer med övernattning. Vill du paddla kajak rekommenderas de större sjöarna, framför allt Stora Gla.  

För packrafting föreslås turer med kombinerad paddling och vandring i den södra delen av reservatet. Alla vandringsleder är markerade med orange skyltar och bara avsedda för just vandring. 

Foto: Emil Renäng

Foto: Martin Hornsey

Vill du cykla finns särskilda grusvägar som är mer lämpade för det. På de ringlande vägarna är det inte bara själva naturupplevelsen du kan uppleva utan du kan även få se vilda djur i skogen. 

Här finns både älg, skogshare, mård, räv, varg och bäver. Man har även sett spår efter både björn och lodjur och inom reservatet finns 90-100 häckande fågelarter. Men för att nyttja reservatets övernattningsmöjligheter och eldstäder behöver du köpa Glaskogens naturvårdskort, det så kallade Glaskogskortet.  

För att fiska i någon av de ca 80 sjöarna och tjärnen i och omkring Glaskogen krävs fiskekort. Båda korten köps smidigast på Glaskogens hemsida eller på plats på Infocenter i Lenungshammar. 

I Lenungshammar finns förutom Infocenter och vildmarkscamping även Café Carl med en meny som tydligt anknyter till skogen. Allt är hemlagat och det mesta lokalproducerat. Och så finns det alltid ett utbud av hembakta kakor och tårtor. Om du vill insupa lite historia finns det fornlämningar som stenåldersbosättningar och fångstgropar på flera ställen att titta på. 

Glaskogen är en sydlig del av finnbygden. Hit kom finnar och bosatte sig redan på 1600-talet. De röjde marken med svedjebruk, därav namnet svedjefinnar och därför kallas delar av Glaskogen för Finnskogen. I området fanns även flera sågverk, järnbruk och kopparverk och vid sjön Stora Gla fanns förr ett glasbruk. Det handblåsta glaset från Glava Glasbruk blev berömt och finns idag att beskådas i ett eget museum. 

Naturreservatet Glaskogen är stiftat i syfte att främja friluftslivet och det bedrivs aktivt skogsbruk inom området. Det finns vissa regler man måste följa när man befinner sig i naturreservatet utöver allemansrätten. De kan tyckas självklara men kan vara bra att läsa på innan man ger sig ut i vildmarken. 

Copy link
Powered by Social Snap