Hiking Värmland-information

4 minuters läsning

Hiking Värmland-information

Vandringledernas olika svårighetsgrader

Svårighetsgraden är en sammanvägd bedömning av ledens nivåskillnader och stigens underlag. Den svåraste passagen avgör hur leden, eller etappen, klassas. Hiking Värmland-leder har följande svårighetsgrader.

Svårighetsgrader

Lätt
Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är jämnt, utan trappsteg eller steniga partier. Vandringsleden är minst en meter bred.
Medel
Bra framkomlighet. Hela eller delar av turen går på naturstig. Nivåskillnader som är utan problem för en person med normal kondition.
Svår
Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition.
Avancerad
Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition. God erfarenhet av friluftsliv är ett krav eftersom leden går i obebyggda områden. Vandraren måste ha rätt utrustning och bära med sig allt som behövs under vandringen.


Kunskap ger säkerhet

De flesta Hiking Värmland-leder går i skogsmark, ofta långt från bebyggelse. Vissa leder kan du vandra utan att passera ett enda bebott hus. Värmlands skogar och berg är snällt kuperade jämfört med till exempel alperna. Här behöver du behöver inte vara rädd för höga höjder eller dramatiska väderomslag.

Här följer några råd för att förebygga olyckor och för att du enbart ska få trevliga vandringsupplevelser i Värmland.

Planera din vandring

 • Ta reda på dagens väderprognos.
 • Välj vandring efter vädret. Det är en upplevelse att vandra även om det regnar, men det blir lite tyngre och kan bli halkigt på rötter och spänger av trä.
 • Se till att ha bra regnkläder och välj en rastplats med tak.

Ta god tid på dig

Räkna med att du vandrar 2,5 – 3 km/ timme. Hastigheten beror på ledens svårighetsgrad, hur kuperad terrängen är, stigens underlag och din kondition. I Sverige är det ovanligt att ange vandring i tid, därför bör du vara lite kritisk till olika tidsangivelser och ha god marginal.

Tänk på att det är mycket mer ansträngande att gå på en naturstig än att gå på släta promenadvägar, överskatta därför inte din kondition, tillåt dig att ta en paus om du känner dig trött och drick mycket vatten. Det är alltid säkrar att vandra i sällskap och om du vandrar ensam, lämna ett färdmeddelande där du bor och se till att meddela när du är tillbaka.

Ta alltid med karta och kompass

En Hiking Värmland-led har tydlig ledmarkering och broar och spänger är väl underhållna. Normalt skall du inte behöva använda varken karta eller kompass men vi rekommenderar att ha med det under vandringen, som en säkerhetsåtgärd. GPS är populärt att använda, men lita inte enbart på din GPS-utrustning eftersom mobiltelefontäckning kan saknas ute i naturen.

Om du blir skadad, går vilse eller blir överraskad av mörkret är det viktigt att du håller dig varm och torr. Kroppen blir snabbt nedkyld, även om det inte är minusgrader ute. Ta alltid med regnkläder och extra varma kläder.


Åska

Åska förekommer under sommaren. Varje år avlider någon person i Sverige efter att ha träffats av blixten. Ytterligare några skadas. Personskador är dock ovanligt, vid en internationell jämförelse. Åska är vanligare ju närmare ekvatorn du befinner dig.

Elsäkerhetsverket har följande råd till den som är utomhus under åskväder. Blixten träffar oftast det högsta objektet i omgivningen. Håll dig därför borta från alla höga konstruktioner (master, stolpar, torn). Ett säkert avstånd motsvarar ungefär konstruktionens höjd. Undvik gränsområdet mellan skog och öppna platser. Ställ dig inte heller i närheten av eller under enskilda träd eller små dungar. Ett säkert avstånd motsvarar ungefär trädets höjd eller åtminstone några meter från de längsta grenarna. 

 • Gå gärna in i skogen. Stå inte i närheten av byggnader eller bilar du inte kan använda som skydd.
 • Undvik metallstängsel och andra konstruktioner.
 • Håll dig borta från backkrön, stränder, diken och andra våta platser.
 • Du ska inte vada eller simma.
 • Håll inte i metalliska eller andra ledande föremål som till exempel golfklubbor och metspön.

Larma om olyckan är framme

Ring SOS Alarm: 112

Detta larmnummer används för att larma både ambulans, polis och brandkår.

Det är inte mobiltäckning överallt i Värmland, även om läget har förbättrats de senaste åren. Ibland räcker det att du går några hundra meter för att få mobiltäckning, men ibland behöver du gå långt. Se till att du alltid har laddade batterier kvar, så att du kan larma vid en nödsituation.

 1. Ditt namn och hur många som är skadade.
 2. Beskriv var den/de skadade befinner sig. Ange namnet på vandringsleden. Ange i km eller tid hur långt du gått från startplatsen eller någon annan plats som är lätt för räddningstjänsten att hitta till.
 3. Beskriv vilka skador du bedömer att den skadade har.

Edit