Paddla i Torsby

Foto:

Per Eriksson

Paddla

Njut av paddling i fina meandrande älvar och åar som flyter fram genom skogslandskapet.

Rottnan ca 52 km
Rottnan är en flack älv som bäst paddlas på våren eller försommaren eftersom vattenståndet sedan sjunker och man kan tvingas stiga ur och skjuta på sin kanot. Vårt tips är att lägga i sin kanot i Övre Ingevadssjön vid Rottnemon alldeles invid den norska gränsen och paddla ner till Mårbacken. Du kommer att njuta av den meandrande älven, stillheten i vildmarken och fågelliv i strandkanterna. Utefter paddlingen finns några timmerlöp och man passerar under några broar men det är inga lyft.
Du passerar också genom flera sjöar på din resa nedför älven. I södra änden av så väl Nedre Ingvaldsjön som Långsjön finns det vindskydd om du vill rasta eller övernatta. Det här är en fin tur som är lätt att paddla även för dig som är novis.
I Lekvattnet finns en livsmedelsbutik nära älven om du skulle behöva proviantera. I Mårbacken kan du övernatta på Nya Skogsgårdens camping och vandrarhem. Härifrån är det 12 km paddling ned till Skallbergssjön där det är en stor damm. Detta är slutmålet för din paddling. Vid Skallbergssjöns södra ände finns ett vindskydd med grillplats för den som vill övernatta.

Röjdån ca 23 km
Röjdån är en liten älv eller å som är paddlingsbar från sjön Kläggen i Östmark och ända in i Torsby centrum. Det går även att paddla uppströms i Röjdån.Lägg i kanoten vid badplatsen i norra änden av Kläggen och paddla sydväst över sjön. Här finns en liten fördämning så det blir ett lyft. Väl i älven fortsätter paddlingen genom skogslandskapet och man kan träffa på såväl vadarfåglar som bäver. Vem vet, kanske ser du en skymt av bastubadarna vid Sörmarks camping?

Längs älven kommer man då och då till utvidgningar som har blivit som sjöar. Pass på vid sjön Flaten så att du inte paddlar under vägen och in i Velen istället för att följa älven! Man passerar under flera mindre broar på turen och ibland blir man glatt påhejad av förbipasserande på promenad. 

När du passerat under en gammal stenbro och den nya bron över vägen kommer du så ut i Kilen där du ska tvärs över sjön och in i älven i den sydöstra änden. Här slingrar sig älven genom grönska förbi gårdar och ängsmarker. När du kommer fram till dammen i Väls paddlar du in till stranden på vänstra sidan och drar upp din kanot. Här har du ett lyft på ca 150 meter, över vägen och nedför en slänt till ett vindskydd alldeles invid älvkanten. Nu återstår några kilometer in till Torsby tätort där man kan ta upp sin kanot vid bron bakom Fordonsmuséet.

Vill du övernatta längs vägen?
 I sjön Kläggen finns en ö med en liten stuga och även 3 st vindskydd med liggyta. Det finns också ett vindskydd precis nedanför dammen i Väls nära Torsby. Vi vill också tipsa om Sörmarks camping, där man kan slå upp sitt tält eller t o m hyra en stuga. Här finns också bastu.

Klarälven ca 100 km
När du paddlar på Klarälven paddlar du på Nordens längsta vattendrag, som strömmar med en hastighet av ca 2 km i timmen.  Dalgången är ganska smal här uppe i norra Värmland och hit sträckte sig en havsfjord när inlandsisen släppte sitt grepp.
Ett exempel på en fin plats att lägga i sin kanot är vid Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. Härifrån kan du paddla nästan 10 mil, till Gunnerud strax norr om Edebäck, utan landtransporter. 

Älven meandrar sig mäktigt söderut i dalgången och man passerar flera mindre samhällen där det är möjligt att lägga till och proviantera; Sysslebäck, Likenäs, Ambjörby, Stöllet och Ekshärad. Det finns många fina sandbankar att lägga till vid och ha picknick eller ta ett dopp. Vill man övernatta finns utefter resan campingplatser med stugor, B&B och hotell. Vid Munkebolsängen strax söder om Ambjörby finns 4 st vindskydd med liggyta, utedass, rent vatten och grillstuga som man kan nyttja.