Välkommen till
Visit Värmland Corporate

Besöksnäringen i Värmland

På Visit Värmland Corporate finns aktuell information från Visit Värmland. Här kan du ta del av fakta, statistik, trender, våra olika projekt, utbildningar, verktygslådor, nyheter och mycket mer.

Visit Värmlands mission är att öka värdet på upplevelsen av Värmland och vår uppgift är att hjälpa besöksnäringen att utvecklas mot en hållbar, värdeskapande och attraktiv näring som skapar förutsättningar för världens bästa Värmland där det är lustigt att leva och bo, även som gäst.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, det lokala näringslivet, föreningar och människorna på platsen, för att utveckla och förhöja upplevelsen av Värmland. Visit Värmland svarar för och om besöksnäringen i Värmland.

Nyheter

Visa alla

Värmlands turismpris 2022

Med Värmlands Turismpris uppmärksammar Visit Värmland ett företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka Värmlands besöksnäring. Juryn består av Visit…    Läs mer

Från idé till testbar prototyp!

Projektet Innovationsarenor besöksnäringen i Värmland har gett stöd åt Happie Nation för en design sprint. En sprint innebär att under ett par dagar gå…    Läs mer

Aktiviteter

Visa alla

Be Digital

Stärk ditt företags konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter…
01jan.2021
31dec.2022

Styrelsemöte

Visit Värmland håller styrelsemöte #84. Separat inbjudan och anmälningslänk…
15sep.2022
16sep.2022

Verktygslåda

Visa alla

Våra projekt

Visa alla

Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS)

Projektet Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS) pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift…

Investeringsprojekt servicesstuktur cykelleder Värmland - Västra Götaland (ISC)

Omfattning Investeringar i infrastruktur för cykelleder Projektets övergripande och långsiktiga målsättning är att Värmland ska utvecklas till en av Sveriges ledande cykeldestinationer. Projektets målsättning, kopplad till både övergripande målsättning och Coronapandemin, är att genom en snabb utveckling av den infrastruktur…

Samverkansprojekt utvecklingskontor Västra Värmland (UKVV)

Projektmål Utbudet av kompetenshöjande kurser och utbildningsmöjligheter i västra Värmland har ökat och är mer anpassat till arbetsgivarnas behov. Fler invånare i västra Värmland har tagit del av kurser och utbildningsmöjligheter, eller startat företag. Invånarna i västra Värmland har fått…