Hero Badge

Gravåsleden

Varierad led genom tall- gran- och blandskog, längs flera typer av vattendrag – sjö, älv, skogsbäckar, på den östra leden även ett tjärn. Delvis kuperat och möjligt att gå delar av leden.

Information

Kontakt