Hero Badge

Öjenäsbäckens naturreservat

Detta naturreservat utanför Arvika rymmer så väl flodpärlmussla som öring och flodkräfta. Dessutom finns här markerade vandringsleder samt lämningar från tiden man flottade timmer.

Information

Kontakt