Hero Badge

Öjenäsbäckens naturreservat

Detta naturreservat utanför Arvika rymmer så väl flodpärlmussla som öring och flodkräfta. Dessutom finns här markerade vandringsleder samt lämningar från tiden man flottade timmer.

Information

Karta

Kontakt