Hero Badge

Rackstadskogens naturreservat

Området är ett välbesökt utflyktsmål i Arvika för motionärer och genom skogen löper leder som ingår i ett större ledsystem. Från högsta punkten i reservatet ser man ut över sjön Racken med omnejd.

Information

Karta

Kontakt