Upptäck Arvika

Arkitektoniska pärlor i Arvika

2 minuters läsning

Foto:

Arvika Kommun

Arkitektoniska pärlor i Arvika

Arvikas första stadsplan från 1811 följde 1800-talets ideal med ett strikt rutmönster med 96 kvadratiska lika stora tomter. I Arvika finns många vackra hus bevarade och här lyfter vi fram några av våra favoriter!

Arvika Järnvägsstation

SJ:s dåvarande chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd har ritat Arvikas vackra stationshus. Stationen stod färdig 1867. Hans idealstadsplan för stationssamhällen löd – stationshuset och kyrkan ska stå mitt emot varandra som stadens två viktigaste poler. Stationen placerades utanför rutnätsplanen på stadens mest monumentala plats. En skröna om stationshusets tillkomst är att ritningarna förväxlades med de till Karlstads stationshus och att det var därför Arvikas station blev så mycket pampigare. När Nordvästra stambanan mellan Stockholm och Kristiania (Oslo) färdigställdes 1871 skedde invigningen vid Arvika station. 

Trefaldighetskyrkan

Mot 1800-talets slut växte stadens befolkning i rask takt och Mikaelikyrkan sydväst om samhället behövde kompletteras med en ny central kyrka. Uppdraget att rita den nya kyrkan gick till Ivar Tengbom efter inrådan från lokala skulptören Christian Eriksson. Trefaldighetskyrkan byggdes i Jugendstil och stod klar 1911, samma år som Arvika blev stad. Materialen till kyrkan valdes från trakten, bland annat användes Glavaskiffer och grundstenar från Dottevik. Kyrkan invigdes på Heliga Trefaldighets Dag som den fått sitt namn ifrån. Inuti kyrkan kan du uppleva konst och hantverk från lokala konstnärer och hantverkare. På västväggen finns reliefskulpturer av Christian Eriksson föreställande Adams skapelse. Predikstolen och altardekorationerna är av Ola Eriksson och altartavlan av Björn Ahlgrensson. Dopfunten med sin silverskål är ett verk av Bror Sahlström.

Palladium

Wilhelm Eick är arkitekten bakom den vackra biografbyggnaden Palladium. Den uppfördes mellan 1924-1925 i nyklassicistisk stil. Arkitekturmuseet i Stockholm har uttryckt att Palladium är en närmast unik byggnad i sitt slag i Sverige. På senare år har en restaurangdel byggts till i liknande stil, där hittar du nu Restaurant Regi som har fantastisk mat och mysig inredning. Idag är Palladium en av Sveriges äldsta biografer som fortfarande är i drift.

Jössefors Herrgård

Ferdinand Boberg ritade denna pampiga slottsvilla som disponentbostad på Jössefors Bruk. Herrgården stod färdig 1914 och ligger på en södervänd brant vid Älgåfjorden. Stora terasser i granit leder ner mot vattnet och huset har en magnifik utsikt utöver Glafsfjorden. Jössefors Herrgård anses vara det vackraste exemplet på Bobergs kärlek till den italienska villan.