Naturkyrkan längs Finnvägen

2 minuters läsning

Foto:

Carin Höglund

Ratahokyrkan i Bogen

Längs Finnvägen genom norra Gunnarskog finns flera kulturhistoriska lämningar. Många är platser med anknytning till skogsfinnarna som hade djup känsla för naturen och hur man brukade jorden med stor kunskap men med små resurser.

Enligt sägnen var Rataho en plats som fyllde kyrkans funktion på den tiden det inte fanns någon lokal kyrka. Innan det byggdes vägar och kyrka i Bogen kunde bygdens befolkning endast besöka en närliggande kyrka 1-2 gånger per år. Man brukade då istället samlas till andakt på speciella platser i hembygden. Enligt sägnen är Ratahokyrkan en sådan plats. Det finns också de som menar att det kan ha varit en plats på vilken man bevarade de avlidna i väntan på transport till kyrkan.

Själva platsen består av en bergvägg med ett nedrasat stenblock framför vilken användes som predikstol. Namnet Rataho kommer antagligen från det finska ordet raita, som betyder sälg, och aho, som betyder bråte, alltså sälgbråten.

Bogen nämns första gången i skriftliga källor i Jordeboken 1564. De första bosättningarna kom med inflyttningen av skogsfinnar till bygden i början av 1600-talet och många finska namn lever kvar. Den röda träkyrkan som finns i Bogen idag, uppfördes 1849–1851 på initiativ av brukspatron John Mitander vid Mitandersfors järnbruk.

Enligt boken Finnarne i mellersta Sverige (av Petrus Nordmann, 1858-1923) ska Grils Matsson från Rautalampi varit den första bosättaren i Bogen, tillsammans med 12 söner och 2 döttrar.

Vandringsleden till Ratahokyrkan är markerad med orange från Bogens kyrka. Efter den branta och krävande stigningen uppför Prästgårdshöjden på cirka 800 meter följer man orange märkning mot nordväst cirka en kilometer.

Vill du veta mer om finnkulturen tipsar vi om:
Finnskogscentrum i Torsby
Finnskogen
Mattila