Hero Badge

Lersjöns kapell

Gränskapellet i Lersjön är unikt beläget på den svenska sidan av gränsen med sin klockstapel på den norska sidan.

Information

Karta

Kontakt