Hero Badge

Aspen-Daglösen Fiskevårdsområde

Ett populärt fiskeområde mellan Filipstad och Asphyttan där du kan fiska gädda, abborre, brax och mört.

Information

Karta

Kontakt