Hero Badge

Spångbergskällan

Denna källa har använts av stadsborna i ett par hundra år innan stadens vattenledningsnät byggdes i slutet av 1800-talet. Troligen är den en naturlig källåder.

Information

Karta

Kontakt