Personporträtt

John Ericsson

Uppfinnare

1 minuts läsning

John Ericsson

Långbansfödde John Ericsson (1803-1889) är en av våra tiders största uppfinnare. Han är internationellt känd, bland annat för propellern och pansarbåten Monitor.

Långbansfödde (Johan) John Ericsson kom att bli en av våra tiders största uppfinnare. Han utförde sitt arbete i Sverige, Amerika och England och det var när han flyttade västerut som han ändrade sitt namn till John. Trots att han under större delen av sitt liv verkade utanför Sveriges gränser, bibehöll han sin kärlek till hemlandet och ställde sitt uppfinnarsnille till dess tjänst, särskilt på det sjömilitära området. Som innovatör och ingenjör nådde han världsomfattande framgångar efter uppfinningar som solmaskinen, ångsprutan, varmluftsmaskinen, den första funktionsdugliga propellern och pansarbåten Monitor.

Målning av USS Monitor

Aktiviteter

Visa alla