Hero Badge

Halgåledens strövslinga

Halgåledens strövslinga går vid Brattfallet som är ett 10 meter högt vattenfall, som går djupt i en ravin. Över Halgåns kanjon går en hög och vacker, gammal stenbro.

Information